Kihon-SV Lehrgang mit Wolfgang Henkel 2018

Kata-Kumite Lehrgang 2018 mit Thomas Schmitz u. Martin Matheis

SV Lehrgang 2018 mit Sven Burkard

Karate Lehrgang 2017 mit Wolfgang Henkel

Karate Lehrgang 2016


4th Sunday